Rights

Samarbejdet mellem ANOTHER CASTING COMPANY og model.
Modellen tilknyttes ANOTHER CC på freelance basis, og der består således ikke et ansættelsesforhold mellem Modellen og ANOTHER CC.
Modellen er under Samarbejdsaftalens løbetid berettiget til at påtage sig modelopgaver af en enhver art fra enhver opdragsgiver, ligesom Modellen er berettiget til at indgå enhver aftale med andre modelbureauer og formidlere af modelopgaver.

Modellen er berettiget til at afvise ethvert tilbud om udførelse af opgaver, som ANOTHER CC forelægger Modellen.
Ved udførelse af en opgave, står Modellen alene i kontraktforhold til opdragsgiveren(reklamebureau, produktionsselskaber eller fotograf), som er pligtig til at udrede Modellens vederlag for opgavens udførelse. ANOTHER CC hæfter således på ingen måde for Modellens vederlag for udførte opgaver.
Honorar til modellen kan enten udbetales gennem ANOTHER CC
eller gennem opdragsgiver. Dette aftales særskilt ved hver opgave.

Ved sygdom før en opgave, skal ANOTHER CC kontaktes så hurtigt som mulig, hvorefter ANOTHER CC i rimeligt omfang vil forsøge, at finde en erstatning.

Vi forbeholder os ret til frit at vælge ,at kunne tage de fotograferede modeller af og på hjemmesiden. Det vil sige at vi stadig har folk i vores interne arkiv. Vi bruger dette arkiv lige så meget som selve siden, når vi sender bud på diverse modeller ud til kunder.

Samarbejde mellem ANOTHER CASTING COMPANY og opdragsgiver
Såfremt Opdragsgiveren indgår kontrakt med modellen/modellerne forelagt Opdragsgiveren af ANOTHER CC, oppebærer ANOTHER CC en procentuel andel af modellens/modellernes vederlag. ANOTHER CC´s vederlag dækkes således ved Opdragsgiverens betaling af modellens/modellernes vederlag i henhold til særskilt kontrakt formidlet af ANOTHER CC og indgået mellem Opdragsgiveren og modellen herom.

ANOTHER CC holdes ikke ansvarlige, hvis modeller pga. sygdom er forhindret i at møde til optagelser. ANOTHER CC vil i et rimeligt omfang forsøge, at finde en erstatning.

ANOTHER CC hæfter ligeledes ikke for honorar til børn der pludselig ikke vil optræde. I sådanne tilfælde skal ANOTHER CC straks kontaktes. Kunden skal ikke betale barnet sit honorar, men eventuelle andre deltagere fra ANOTHER CC skal have betaling som aftalt.