GDPR & Rights

Samarbejdet mellem ANOTHER CASTING COMPANY og model.
Modellen tilknyttes ANOTHER CC på freelance basis, og der består således ikke et ansættelsesforhold mellem Modellen og ANOTHER CC.
Modellen er under Samarbejdsaftalens løbetid berettiget til at påtage sig modelopgaver af en enhver art fra enhver opdragsgiver, ligesom Modellen er berettiget til at indgå enhver aftale med andre modelbureauer og formidlere af modelopgaver.

Modellen er berettiget til at afvise ethvert tilbud om udførelse af opgaver, som ANOTHER CC forelægger Modellen.
Ved udførelse af en opgave, står Modellen alene i kontraktforhold til opdragsgiveren (reklamebureau, produktionsselskaber eller fotograf), som er pligtig til at udrede Modellens vederlag for opgavens udførelse. ANOTHER CC hæfter således på ingen måde for Modellens vederlag for udførte opgaver.
Honorar til modellen kan enten udbetales gennem ANOTHER CC
eller gennem opdragsgiver. Dette aftales særskilt ved hver opgave.

Ved sygdom før en opgave, skal ANOTHER CC kontaktes så hurtigt som mulig, hvorefter ANOTHER CC i rimeligt omfang vil forsøge, at finde en erstatning.

GDPR:

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Another Casting Company (herefter kaldet ACC) håndterer personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og som opsamles ved registrering på vores hjemmeside eller til en prøvefilmning hos os.

Dataansvarlig

ACC er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om vores skuespillere/modeller, samt egne kunder og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er :
Another Casting Company
Nørregade 26, 2 sal
1156 Kbh. K
+45 33 42 21 00
info@anothercc.dk

Vores databehandler er Copenhost, Studiestræde 19, 4. 1455 Kbh. K

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Navn.
 • Fødselsdato og år.
 • Adresse.
 • E-mail.
 • Tøjstr. mm.
 • Erfaring reklame, film, TV mm.
 • Etnicitet/nationalitet/sprog
 • Samt andre relevante oplysninger, som kan være vigtig for os i arbejdet med at finde de rette medvirkende. Du er altid velkommen til at undlade at skrive informationer, du ikke måtte ønske at dele.

Bemærk: På hjemmesiden vil kun fornavn/fornavne, samt alder figurere. Ligesom kontaktinfo ikke er synlig. Informationerne benyttes ikke til f.eks. nyhedsbreve el. lign. Vi opretter aldrig profiler selv. Dvs. Skuespilleren/modellen har selv oprettet profilen, eller bedt os om at hjælpe med dette.

 • Skulle du ønske at blive slettet fra hjemmesiden, bedes du informere os på info@anothercc.dk. Dette betyder: Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører.

 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig (selvom du selv har informeret/skrevet disse)
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger
 •  
 • Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

 • Vi har vedtaget politikker for it-sikkerhed, og ACC´s medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.
 • Det er kun ACC, som har adgang til dine personlige oplysninger på hjemmesiden.
 • Ved en casting vil du skulle oplyse casteren, hvis du IKKE ønsker, at vi deler det af dig udfyldte castingsheet med film- eller produktionsselskab, eller reklamebureau (altså kunden).

Klageinstans

Ønsker du at klage, eller er du i tvivl om ovenstående, er du altid velkommen til at skrive til os på info@anothercc.dk

Pga. GDPR, vil vi fremadrette forbeholde os ret til at slette inaktive profiler, og dertilhørende persondata efter 5 år.

Samarbejde mellem ANOTHER CASTING COMPANY og opdragsgiver
Såfremt Opdragsgiveren indgår kontrakt med modellen/modellerne forelagt Opdragsgiveren af ANOTHER CC, oppebærer ANOTHER CC en procentuel andel af modellens/modellernes vederlag. ANOTHER CC´s vederlag dækkes således ved Opdragsgiverens betaling af modellens/modellernes vederlag i henhold til særskilt kontrakt formidlet af ANOTHER CC og indgået mellem Opdragsgiveren og modellen herom.

ANOTHER CC holdes ikke ansvarlige, hvis modeller pga. sygdom er forhindret i at møde til optagelser. ANOTHER CC vil i et rimeligt omfang forsøge, at finde en erstatning.

ANOTHER CC hæfter ligeledes ikke for honorar til børn der pludselig ikke vil optræde. I sådanne tilfælde skal ANOTHER CC straks kontaktes. Kunden skal ikke betale barnet sit honorar, men eventuelle andre deltagere fra ANOTHER CC skal have betaling som aftalt.